Startbijeenkomst Interreg VA Hengelo

19 11-2014

INTERREG V:
Nieuwe kansen
voor grensverleggende samenwerking

Vandaag is het al weer meer dan een week geleden dat de Startbijeenkomst voor het INTERREG V programma Deutschland-Nederland in Hengelo plaatsvond. Wij hebben op de dag zelf en in de afgelopen week veel zeer positieve reacties op de bijeenkomst ontvangen. Op deze wijze willen wij u heel hartelijk dank zeggen voor uw inzet op de projectenmarkt of op het podium. U hebt een wezenlijke bijdrage geleverd aan het tastbaar maken van de kleurrijke en veelzijdige “INTERREG-wereld” en wij hopen dat u ook met een positief gevoel aan deze dag terugdenkt.

Vanzelfsprekend zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u ook in de nieuwe programmafase bereid bent mee te werken aan interessante, grensoverschrijdende INTERREG projecten.

 Met vriendelijke groet, 

 P. P. Knol

Gemeinsames INTERREG-Sekretariat
Gemeenschappelijk INTERREG Secretariaat
Joint INTERREG-Secretariat


              

Terug naar de agenda