Enorme boost voor productie van biogas

Geplaatst op : 22-11-2012

edr Papenburg. Onlangs werd in Papenburg het startschot gegeven voor het Nederlands-Duitse project “Groen Gas – Grünes Gas”. Tanja Klip-Martin, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, lichtte tijdens haar welkomstwoord toe dat in dit project het doel centraal staat om “beter, goedkoper en milieuvriendelijker gas te produceren en af te zetten”.

edr Papenburg. Onlangs werd in Papenburg het startschot gegeven voor het Nederlands-Duitse project “Groen Gas – Grünes Gas”. Tanja Klip-Martin, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, lichtte tijdens haar welkomstwoord toe dat in dit project het doel centraal staat om “beter, goedkoper en milieuvriendelijker gas te produceren en af te zetten”. In totaal 63 partners uit de grensregio werken samen aan dit plan. Er ontstaat een netwerk van bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden. Het totale financiële volume van het project bedraagt 10 miljoen euro. Daarvan wordt circa 4,3 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De afwikkeling van het project wordt begeleid door het INTERREG-programmamanagement van de Eems Dollard Regio (EDR).
“We moeten alternatieven zoeken voor huidige brandstoffen”, benadrukte Jelle van den Heide van de Provincie Drenthe. Aardgasvelden zijn immers niet onuitputtelijk. In Slochteren, waar zich het grootste aardgasveld van Europa bevindt, kan nog maar tot 2050 aardgas worden gewonnen. In het project “Groen Gas – Grünes Gas” moet ook worden onderzocht, op welke manier hoogwaardig biogas geproduceerd kan worden. Tot nu maakte men hiervoor vaak gebruik van maïs. Veel deskundigen vinden dat echter niet efficiënt. Harm Grobrügge, deskundige van het “Europäischer Biogasverband”, lichtte toe dat ook de politiek met beperkingen dreigt voor het winnen van biogas. “Daarom hebben wij ook belangstelling voor de vraag hoe wij nog beter Groen Gas kunnen winnen uit alternatieven als etensresten, slachtafval of mest”, aldus Jelle van den Heide. Niet alleen voor hem staat vast dat dit alleen grensoverschrijdend mogelijk is: “De kennis is aanwezig in de regio. Alleen het uitwisselen ervan moet nog beter worden. En dat zullen we met dit project bereiken.” De biogastechnologie zal door dit project “een enorme boost krijgen”, zei ook Johan Wempe van de Saxion Hogeschool in Enschede.
Het volledige project “Groen Gas – Grünes Gas” bestaat uit 18 deelprojecten. Binnen deze deelprojecten houdt men zich bezig met diverse terreinen van gaswinning. Het gaat om het verbeteren van vergistingsprocessen bij het produceren van gas, het winnen van nieuwe grondstoffen, productspecificaties en het beter vermarkten van producten. “Groen Gas is niet alleen belangrijk als energiebron, maar kan ook een rol spelen binnen de geneeskunde of in de chemische industrie”, benadrukte Tanja Klip-Martin.
Harm Grobrügge ziet de grootste kansen echter nog steeds op de brandstofmarkt: “Bij het zwaar vrachtverkeer en in de scheepvaart zie ik een groot potentieel voor biogas. Biomethaan is zelfs een optie in de luchtvaart.”
De Provincie Drenthe is lead partner van het project “Groen Gas – Grünes Gas” en werkt daarin samen met de provincies Groningen en Fryslân. Daarnaast zijn de provincies Overijssel en Gelderland financieel betrokken, evenals de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. Vanwege de complexiteit van het plan betreft het een zogenoemd “majeur INTERREG-project”. Karl-Heinz Bakenhus van de Landkreis Aurich vertegenwoordigt Niedersachsen in de begeleidingsgroep van het project. De EDR wordt in deze commissie vertegenwoordigd door Hermann Wessels, hoofd INTERREG

Terug naar nieuwsoverzicht