PRAKTIJKTEST THERMISCHE DRUKHYDROLYSE RIOOLWATERZUIVERING ECHTEN

Geplaatst op : 10-07-2014

Waterschap Reest en Wieden en de firma HoSt uit Enschede gaan een test uitvoeren om nog meer biogas op te wekken op de afvalwaterzuivering in Echten.

Waterschap Reest en Wieden en de firma HoSt uit Enschede gaan een test uitvoeren om nog meer biogas op te wekken op de afvalwaterzuivering in Echten. Doel van de installatie is het opwekken van extra biogas en het verminderen van de hoeveelheid slib die het waterschap moet afvoeren.
 

De test bestaat uit het bouwen van een installatie, dat zuiveringsslib onder hoge druk en een temperatuur van 160 graden voorbehandelt.
Na de voorbehandeling gaat het slib de vergister in en wordt biogas gevormd. Door de voorbehandeling wordt naar verwachting 15 procent meer biogas gevormd en ook meer slib afgebroken. Bij een goede werking van de installatie moeten de meerkosten van de investering ruim kunnen worden terugverdiend.

Test met vrij nieuwe techniek
Ervaringen met deze hogedruktechniek uit het buitenland en bij andere zuiveringen in Nederland blijken niet altijd dezelfde resultaten op te leveren wat de betreft de opbrengst van biogas en de ontwaterbaarheid. Deze ontwaterbaarheid is juist heel belangrijk. Het slib moet na vergisten namelijk eerst worden ontwaterd in een grote pers. Daarna wordt het gedroogd en uiteindelijk verbrand. De verwachting is dat het slib door de TDH behandeling beter ontwatert. Als dat lukt blijft er dus veel minder over om te drogen en te verbanden. Het is moeilijk om in een laboratorium het effect op de ontwaterbaarheid te testen. Daarom is er voor gekozen om deze grote praktijktest uit te voeren.
Met de test is een investering gemoeid van € 800.000,00. De kosten worden gedragen door Reest en Wieden, HoSt, door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Europese Interreg programma. De bijdrage van het waterschap bedraagt € 200.000,00. In juni is het contract getekend tussen HoSt en het Waterschap en de testinstallatie moet eind november gereed zijn. Daarna begint de testperiode van 1 jaar. Als de praktijktest slaagt en als de installatie zich binnen een acceptabele periode terugverdient kan Reest en Wieden besluiten om de installatie over te nemen. Dit besluit valt pas, nadat de test is uitgevoerd, dus eind 2015 of begin 2016. Informatie over dit bericht bij:
drs. Roelof Hoving
Communicatie-adviseur
Tel. werk: 0522-276724
Mobiel: 06-29560994
Tel. privé : 0591-549268
E-mail: r.hoving@reestenwieden.nl
Meer info op: www.reestenwieden.nl en op twitter: @reestenwieden

Zu newsarchive