Assesment en Management van Groen Gas Supply Chains

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

De belangrijkste focus van het project ligt op het beveiligen van individuele GroenGas initiatieven en innovaties en de inbedding in ecologische en economisch draagkrachtige regionale  waardeketens met behulp van geteste supply chain management instrumenten.

 Door de ontwikkeling, toepassing en ter beschikking stelling van twee procedures voor analyse en geïntegreerde beoordeling van verschillende waardeketenbenaderingen voor GroenGas,  worden afzonderlijke in de deelprojecten ontwikkelde optimaliseringsoplossingen door een integraal supply chain management en een benchmark-tool gecompleteerd en de desbetreffende investeringsbeslissingen voorbereid. Het project draagt beslissend bij aan het integrale netwerk en de versterking van de resultaten van de afzonderlijke deelprojecten. Hierbij worden manco’s in de onderzochte waardeketens (supply chain gaps) geïdentificeerd en optimaliseringsopties uitgewerkt. De benchmarking is gebaseerd op een vergelijking van bestaande initiatieven binnen en buiten de doelregio.

 Daarmee wordt dit deelproject tot een integrerend en strategisch voorstel van GroenGas, dat opgezet is als action research project voor uitvoering van doelgerichte (en uit oogpunt van een duurzame energie-economie ook geboden) veranderingen in regionale en transregionale bio-energiestructuren (management of planned change, Levin).  

 De projectresultaten worden zo voorbereid en geëvalueerd, dat ze niet alleen individuele investeringen bevorderen, maar er ook als basis voor dienen, dat potentiëlen van GroenGas in de regionale ontwikkelingsplanning betrouwbaar te beramen zijn en de bijdrage aan een duurzaam energielandschap te concretiseren is.

 

Partners:

Universität Oldenburg ;  Stichting GroenGas Nederland ;  Lei Wageningen UR

Doelen

Doel van het project is de identificatie en vergelijkende beoordeling van duurzame waardeketens met GroenGas. De gekozen supply chain aanpak maakt gebruik van de koppeling tussen geteste methoden voor beoordeling van bestaande en innovatieve waardeketens in een operationele context en in een context van regionale ontwikkeling.

Key Partner

Overige Partners