Bio Linked-In Sluiten Biogas Keten in de Achterhoek

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

Het voorgestelde project is erop gericht om een belangrijke stap te kunnen zetten op weg naar een rendabele productie en toepassing van biogas in de Achterhoek. In het project staat daarom de hele keten van biogas centraal. Door productie, transport en toepassing van biogas als één geheel te benaderen, kunnen belangrijke stappen worden gezet in de verbetering van de rentabiliteit van biogas om daarmee het pad naar commerciële toepassing verder te effenen. Daartoe wil het project:
1. In de productiefase de gasopbrengst vergroten, waardoor het financieel aantrekkelijker wordt om zonder financiële toeslagen biogas te produceren.
2. Door middel van het realiseren van een biogasleiding in het gebied productie en toepassing van biogas met elkaar verbinden waardoor biogas efficiënter en effectiever kan worden ingezet.
3. Nieuwe toepassingen van biogas, waaronder transport, realiseren

Het project bestaat uit twee werkpakketten (WPs) met activiteiten gericht op de gehele keten plus één WP gericht op strategie en management van het project.
1. In WP 1 wordt ketenbreed gewerkt aan het realiseren van de eerste fase van een biogasleiding in de Achterhoek, het verhogen van de opbrengst van biogasproductie en het realiseren van truckvervoer op biogas
2. In WP2 wordt gewerkt aan het opschalen van de biogasketen in het gebied door middel van tracé studies voor de tweede fase van de biogasleiding met onder meer een vertakking naar Duitsland, waardoor twee belangrijke biogasproductiegebieden grensoverschrijdend kunnen worden verbonden.
In WP3 wordt de organisatie en ontwikkeling van de biogasmarkt strategisch uitgewerkt en wordt voorzien in het management van het project.

 

Partners:

Groot Zevert Loon en Grondverzetbedrijf B.V. ;  Groot Zevert Vergisting B.V. ;  PlanET Biogas Technik GmbH ;  Wilba ;  Regio Achterhoek 

Doelen

o Bijdragen aan het realiseren van een duurzame economische ontwikkeling van het Euregiogebied, door middel van een verhoging
van het aandeel biogas in de energievoorziening in het Euregiogebied
o Bijdragen aan de realisatie van marktconforme productie en toepassing van biogas door middel van innovatie en diffusie van productie, transport en toepassing van biogas in het Euregiogebied
o Het bevorderen van grensoverschrijdende economische betrekkingen in biogas productie, transport en toepassing in het Euregiogebied

Key Partner

Overige Partners