De natuurgrasketen

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

Het op praktijkschaal demonstreren van een nieuwe methode van vergisten, met als doel het verbeteren van de biogasopbrengst, het verbeteren van de kwaliteit van digestaat, het reduceren van de hoeveelheid digestaat, het produceren van een kunstmestvervanger uit digestaat in combinatie met de inzet van laagwaardige biomassa.

Hiermee kan het gebruik van deels dure en vloeibare co-fermenten  worden teruggedrongen, terwijl anderzijds een deel van de nutriënten nuttig beschikbaar komt. Het gaat om een gepatenteerde vinding die op pilot-schaal bewezen is. 
In het project wordt een groot deel van de waardeketen bekeken, nl.  van natuurgras tot biogas en van digestaat tot meststof. Door een intensieve samenwerking tussen partners en leveranciers aan weerszijden van de grens wordt kruisbestuiving van kennis beoogd en kan ook een economische analyse gemaakt wordt voor beide markten.

 

Partners:

Byosis ;   Maatschap Natuurenergie Onstwedde (MNO) ;  CornTec GmbH (CT) ;  Staatsbosbeheer (SBB)

Doelen

Procesverbetering bestaande vergisters
• Verbetering gasopbrengst door voorbehandeling van biomassa
• Verbetering van de opwaarderingmethoden
• Verbetering van de grondstoffen toelevering
• Verlagen van de kostprijs van digestaat

Key Partner

Overige Partners

Fotocollage