Goedkope grondstoffen en Sabatier

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

Het project heeft tot doel de vergister van de toekomst mogelijk te maken. Aangezien de toekomst van de vergister er heel anders uit moet gaan zien wil deze branche overleven in de periode na subsidies.
Deze stelling is aan te tonen door de huidige kostenstructuur te vergelijken met de opbrengsten in het subsidieloze tijdperk. De kosten van alleen de voeding zijn hoger dan de opbrengsten.

De opbrengsten kant zal ook niet substantieel veranderen gebaseerd op de aannames dat;
-  de elektriciteitsprijs langdurig op een laag peil blijft en dat
- de productie van groen gas duur is en voorlopig niet kan concurreren met fossiel aardgas en
- dat de CO2 certificaten in de toekomst ook niet substantieel zullen stijgen.
Deze aannames hebben ertoe geleid dat wij twee zaken ter hand willen nemen
 A) we willen de voeding van de vergister wezenlijk veranderen en daarmee op basis van goedkope agrarische restproducten groen gas produceren.
B) we willen de mogelijkheden van het maximaal opwaarderen van biogas onder de loep nemen. Maar het betekent wel dat we een inzicht moeten hebben in het realiteitsgehalte van deze veronderstellingen en of dergelijke
daarbij behorende investeringen wel renderen. Door de mogelijkheden van deze sector dus goed in kaart te brengen geeft ons de mogelijkheid verantwoord te investeren.
Uiteindelijk heeft dit onderzoek tot doel een investering in de vergister van de toekomst voor te bereiden.

 

Partners:

Jansen Wijhe ;  Biogasanlage Jens Geveke

Doelen

Binnen de nieuwe visie staat een andere voeding van de vergister voorop. De grondstoffen moeten zo goedkoop mogelijk in de vergister, maar wel in relatie tot een zo hoog mogelijk opbrengst. Deze combinatie betekent een kwalitatief hoogwaardig proces, een drietal onderwerpen spelen hierbij een rol.

Key Partner

Fotocollage