Informatie delen - Kansenkaart

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

De succesvolle realisatie van een  biomassavergistingsinstallatie is afhankelijk van vele factoren, waarbij de vraag naar warmte en ‘groen gas’,  afname capaciteit van het gasnet, geschikte locaties voor de installatie en de beschikbaarheid van mest en covergistingsmateriaal een cruciale rol spelen. 
In dit deelproject wordt zoveel mogelijk openbare informatie, die voor initiatiefnemers van biomassavergistingsinstallaties in het gebied van belang is, verzameld en via internet ter beschikking gesteld in de vorm van een ‘kansenkaart’. De kansenkaart biedt informatie over:
• Beschikbaarheid mest en covergistingsmateriaal
• Afzetmogelijkheden van warmte en ‘groen gas’
• Beschikbare locaties op industrieterreinen en in het buitengebied, in relatie tot mogelijkheden in het bestemmingsplan

Daar waar de gegevens over de gasafname van het gasnet beschikbaar gesteld worden door de gasnet beheerders zullen deze ook opgenomen worden in de kansenkaart .
Door deze kansenkaart kunnen initiatiefnemers sneller, gerichter en met minder kosten plannen ontwikkelen die zowel aansluiten op de marktvraag als passen binnen het ruimtelijk beleid van overheden.
Verder is de Kansenkaart een efficiënt en handig hulpmiddel voor het identificeren van kansen voor nieuwe biogasnetwerken / biogashubs. In dit project worden een aantal casestudies voor nieuw op te zetten biogasnetwerken uitgevoerd, op basis van informatie van de kansenkaart.

 

Partners:

Provincie Groningen ;  LWK Niedersachen ;  Stimuland ;  Fachhochschule Munster ;  DNL ;  Provincie Overijssel

Doelen

1. Ervoor te zorgen dat initiatiefnemers sneller, gerichter en met minder kosten plannen ontwikkelen die zowel aansluiten op de marktvraag als passen binnen het ruimtelijk beleid van overheden.
2. Via casestudies kansen voor nieuwe biogasnetwerken/biogashubs te identificeren, en marktpartijen daarbij te betrekken.
3. Ervaring en kennis bij de verdere ontwikkeling van kansenkaart in Duitsland en Nederland onderling uit te wisselen.

Key Partner

Overige Partners

Fotocollage