Mechanische en enzymatische voorbehandeling van organische reststoffen ter optimalisering van de gasopbrengst

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

In het kader van het project worden agrarische reststoffen en grondstoffen (maïs, stro, gras, etc.) via mechanische of enzymatische ontsluiting voorbehandeld en op hun biogasopbrengst onderzocht. Met deze manier  van voorbehandelen wordt een hogere gasopbrengst en een hogere en snellere afbraak van de organische substantie verkregen. De gebruikte substraten worden op deze manier optimaal benut. Een grotere substraatbenutting leidt tot een verbeterd rendement, aangezien er minder grondstoffen voor dezelfde energiehoeveelheid nodig zijn en de hoeveelheid van de te produceren bijproducten daalt. De resultaten worden aansluitend op praktijkschaal in een representatieve biogasinstallatie in Duitsland en Nederland onderzocht.  In het kader van het project worden ter voorbehandeling van de verschillende substraten twee methodes gekozen. In de eerste vooronderzoeken kon de gasopbrengst bij de verkleining van stro tot 25 % verhoogd worden. Daardoor wordt het mogelijk ook tot nu toe onbenutte bijproducten energetisch te gebruiken. De opdeling van het onderzoek van de voorbehandelingstechnologieën is als volgt gepland. Fachhochschule Münster: mechanische ontsluiting  (bots- en snijtechniek)PROCES: enzymatische ontsluiting Alvorens de resultaten in praktijkinstallaties gecontroleerd kunnen worden, worden ten eerste de geplande testseries uitvoerig op laboratoriumschaal onderzocht. De meest veelbelovende onderzoeksresultaten worden aansluitend in een praktijk-biogasinstallatie getest en op hun uitvoerbaarheid in de praktijk onderzocht. Daarbij wordt in Duitsland en in Nederland een representatieve biogasinstallatie voor deze onderzoekserie uitgekozen.

 

Partners:

Fachhochschule Münster ;  IMEnz Bioengineering BV ;  DNL Contact

Doelen

Doel van het project is geschikte voorbehandelingsmethoden te onderzoeken, die de gasopbrengst van biogassubstraten verhoogt. Hiervoor wordt eerst een literatuurstudie over de tot nu toe gebruikelijke voorbehandelingsmethoden uitgevoerd. Hier worden ook de recente ontwikkelingen in het onderzoek op dit gebied opgenomen en geëvalueerd. De verhoging van de gasopbrengst verhoogt de waarde van de substraten, aangezien deze beter worden benut. De efficiency van de biogastechnologie wordt verhoogd. De exploitatie van biogasinstallaties wordt rendabeler, wat de introductie van groen gas versnelt en versimpelt. Getest worden de voorbehandelingen met enzymen en de mechanische ontsluiting. Hiervoor zijn uitvoerige laboratoriumtesten gepland. Eerst wordt een keus gemaakt uit de in aanmerking komende organische reststoffen of plantaardige bijproducten, waarmee de laboratoriumtesten voor de ontsluiting worden gepland. In een tweede fase worden deze met testen in agrarische biogasinstallaties uitgebreid. Dit maakt een praktijkrelevantie mogelijk. Er bestaan nauwe contacten met diverse biogasinstallatie-exploitanten zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde. Ter beoordeling van de voorbehandelingen worden de methodes technisch en economisch vergeleken en hun effect op de verhoging van de gasopbrengst beschreven. In totaal moet een productieverhoging van groen gas in de Interregio mogelijk gemaakt worden. De onderzoeken worden in wetenschappelijke instellingen in Nederland en Duitsland uitgevoerd en vormen de basis voor een te stimuleren uitwisseling van kennis en innovatie door de grensoverschrijdende samenwerking.

Key Partner

Overige Partners

Fotocollage