Productie van Groen Gas uit GFT Stromen

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

Technologieën die voorheen door Orgaworld werden gebruikt voor de behandeling van GFT afval, (o.a. Biocel) hebben hun kracht in de praktijk bewezen, maar hebben nog ruimte voor innovatieve upgrading en verbeteringen. Ros Roca is voornemens operationele ervaringen van Orgaworld te integreren in haar technologie.

Beide firma’s zijn complementair en hebben hun krachten gebundeld om de biocel-technolgie op een hoger plan te brengen. Dit project heeft de volgende doelen in het Biocel-2 proces:

  • Substantiële verbetering van de droge vergistings technologie
  • Integratie van bestaande natte en droge vergistings processen om optimaal gebruik te maken van de synergie-effecten;
  • Significante verbetering van de mogelijkheid een groter bereik van afvalstromen te kunnen verwerken;
  • Significante verhoging van de energie-opbrengst uit biomassa op verschillende plaatsen in het proces;

In eerste instantie zullen in het project specifieke technische aspecten worden gescreend, geoptimaliseerd, getest en voorbereid voor implementatie. Zodra deze aparte technieken duidelijk zijn, worden deze in een Biocel-2 behandelingsinstallatie geïntegreerd. Deze wordt gedurende de laatste twee jaar van het project geconstrueerd en getest.

 

Partner:

Orgaworld bv.

Doelen

Verbetering van de opbrengst van de conversie gedurende het Biocel batchproces, het absolute conversiepercentage en de conversietijd (organisch afval naar biogas);

Scheppen van flexibiliteit in geïntegreerde verwerking van extra (natte) organische afvalstromen afkomstig uit de food- en drankindustrie, andere organische industrieën en moeilijk om te zetten biomassa

Verbeteringen aan de verwerking van het digestaat van een droge vergistingsproces op een (Pacom) compostlocatie

Efficiënte omzetting van het biogas tot groengas (significante verhoging van het oogstpercentage van biogas en scheppen van een breed spectrum aan gastoepassingen, zoals autobrandstof (vloeibare of gasvormige biobrandstoffen) of directe invoeding in het aardgasnet.

Key Partner