Verhoging biogasproductie vergisting

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

COD2ENERGY en Econvert Climate & Energy willen samen een optimalisatie binnen de vergistingswereld ontwikkelen. De te ontwikkelen optimalisatie omvat het scheiden van het te vergisten materiaal in een snel en een langzaam naar biogas/groengas om te zetten deel, waarna het langzaam omzetbare deel aan de conventionele vergister, en het snel omzetbare deel aan een door COD2ENERGY en Econvert Climate & Energy te ontwikkelen korrelreactor wordt gevoed. Vergistbare stromen bestaan namelijk uit (opgeloste) delen die snel, binnen enkele minuten, omgezet kunnen worden, en uit delen die uren of meerdere dagen nodig hebben om volledig omgezet te worden. Op dit moment worden productstromen ongescheiden aan vergisters gevoed en worden deze omgezet in een “gemiddeld” benodigde verblijftijd. Voor een deel van het materiaal is deze verblijftijd goed maar voor een groot deel is de verblijftijd te lang of juist te kort. COD2ENERGY en Econvert Climate & Energy willen middels een pilotinstallatie onderzoeken in hoeverre vergistbare stromen te scheiden zijn in een snel en een langzaam omzetbaar deel en in hoeverre het snel omzetbare deel omgezet kan worden in een te ontwikkelen, kleine korrelreactor.

COD2ENERGY en Econvert Climate & Energy hebben vanwege hun jarenlange ervaring in de vergistings- en waterzuiveringsbranche een goed beeld van de potentiële markt voor wat betreft de afzet van het concept. De potentiële markt in Duitsland is nog niet helder. Het Duitse bedrijf 2-G is zeer geïnteresseerd in het concept en wil graag een actieve rol spelen in het onderzoeken van de potentiële markt in Duitsland en in de verdere afzet van het concept wanneer het eenmaal marktrijp is.

 

Partners:

Econvert Climate & Energy bv ;  COD2ENERGY BV ;  2G Bio-Energietechnik AG

 

Doelen

Doelstelling 1: Het middels de pilotinstallatie testen van het dusdanig scheiden van het gehydrolyseerde product dat een voor vergisting interessantere biomassastroom ontstaat waarmee een hogere biogasproductie/groengasproductie en een stabielere bedrijfsvoering gerealiseerd kan worden.

Doelstelling 2: Het ontwikkelen en uitvoerig testen van een korrelslibreactor (pilot) die geschikt is voor het innemen van relatief kleine energierijke heldere stromen. In het pilotproject ontstaat deze stroom na scheiding. De korrelslibreactor zal in te zetten zijn op basis van een modulair systeem zodat het concept herhalingspotentieel heeft en bij andere projecten in Nederland en Duitsland ingezet kan worden.

De pilot zal antwoord geven op de volgende vragen:

Wat de maximale belasting is van het reactorconcept in verhouding tot:

  • Rendement op CZV (Chemisch Zuurstofverbruik) verwijdering?
  • Rendement op afscheiding vaste stoffen in water?
  • De juiste vorming van de biologische anaerobe korrels?
  • Chemicaliën verbruik?
  • Biogasopbrengst en samenstelling?
  • Amorfe (onafbreekbare) vervuiling van de korrelreactor kan de maximale capaciteit verstoren?

Tevens moet onderzocht worden hoe het reactorconcept zich gedraagt met een verschillende modulaire opbouw:

  • Hoe gedragen de vaste stoffen zich in en rondom de ontgassing/ afscheider?
  • Zal de ontgassing de afscheiding van vaste stoffen verstoren?
  • Wat is het optimale hydraulische regime m.b.t. recirculatie en hoe gedraagt de afscheider zich hierin

Doelstelling 3: Middels een uitgebreid marktonderzoek inzicht krijgen in het marktpotentieel voor het beoogde concept in Duitsland.

Key Partner

Overige Partners

Fotocollage